Пользовательского поиска

Система показників, використовуваних для оцінки платоспроможності і ліквідності

ПОКАЗНИК

ПРИЗНАЧЕННЯ

РОЗРАХУНКОВА

ФОРМУЛА І ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

ЦИФРОВИЙ

ПРИКЛАД (за даними на кінець року)

 1.Коефіцієнт абсолютної ліквідності (терміновості)

 Показує, яка частина поточної заборгованості може бути погашена на дату упорядкування балансу або іншої дати

 (кошти  + швидкореалізуємі цінні папери) / короткострокові зобов'язання (результат III розділу пасиву баланса-нето)

 

2.Уточнений коефіцієнт ліквідності

 Показує, яка частина поточних зобов'язань може бути погашена не тільки за рахунок наявних засобів, але й очікуваних надходжень

 (кошти  + швидкореалізуємі цінні папери + дебіторська заборгованість) /

короткострокові зобов'язання (результат III розділу пасиву балансу-нетто)

 

 

 

 3.Загальний коефіцієнт ліквідності

 Дозволяє встановити, у якому ступені поточні активи покривають короткострокові зобов'язання

 поточні активи (II-III розділ активу балансу нетто) /

короткострокові зобов'язання (результат III розділу пасиву балансу-нетто)

 

 4.Оборотний капітал

 Свідчить про перевищення поточних активів над короткостроковими зобов'язаннями (про загальну ліквідність підприємства)

 поточні активи

 (II+III поділи активу) – короткострокові зобов'язання

 (результат III розділу пасиву)

 

 

 

2161-1591 = 570 тис. грн.

 5.Коефіцієнт маневреності

 Показує, яка частина власних джерел вкладена в найбільше мобільні активи

 оборотний капітал  /  джерела власних коштів (I розділ пасиву балансу)

6.Частка важкореалізуємих активів у загальної розмірі поточних активів

 Характеризує "якість" активів

 Залежані запаси матеріалів, важкореалізуєма продукція, прострочена дебіторська заборгованість (дані управлінського урахування)  /  поточні активи

 

 

7.Співвідношення важкореалізуємих і легко реалізуємих активів

Характеризує "якість" активів

Важкореалізуєть активи (дані управлінського урахування)  /  (поточні активи – важкореалізуємі активи)

 

8.Середній період надання кредиту

Характеризує тривалість кредитування підприємства його контрагентами

Середній залишок * кількість днів у періоді  /  сума обороту (оборот по дебету рахунків зобов'язань 60,64,68,90 і ін.) за період

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3.12

 

Яндекс цитирования Rambler's Top100

Главная

Тригенерация

Новости энергетики