Пользовательского поиска

Класифікація оборотних активів

Клас ліквідності

Структура

 

1.Кошти.

 

 

2.Легкореалізовані вимоги.

 

 

3.Легкореалізовані запаси товарно-матеріальних цінностей.

Кошти на розрахунковому й інших рахунках у банку, готівка в касі, акції, по яких була виплата дивідендів хоча б за один рік, векселя першокласних векселедавців.

Товари відвантажені, термін оплати яких не наступив; інші дебітори короткострокового характеру; тимчасова фінансова поміч підприємствам своєї системи короткострокового характеру; заборгованість робітників та службовців по позичках короткострокового характеру.

Окремі види запасів товарно-матеріальних цінностей, що користуються попитом на ринку, реалізація яких не призведе до збою в процесі виробництва (готова продукція і товари; запаси, що перевищують потреби виробництва; товарно-матеріальні цінності, призначені для бартерних угод).

 

 

Таблиця 3.13

Показники кредитоспроможності функціонуючих підприємств малого бізнесу

Показник

Чисельник

Знаменник

Коефіцієнт ліквідності (Кл)

Ліквідні кошти I і II класів: залишок коштів на розрахунковому рахунку й у касі, векселя фінансово-стійких векселедавців, акції акціонерних товариств, по яких була виплата дивідендів, заборгованість підзвітних осіб, покупців і постачальників, що не перевищує трьох місяців.

Розмір усіх боргових зобов'язань: уся заборгованість по короткострокових і довгострокових позичках і розмір, що проситься позички, заборгованість підприємства постачальникам покупцям,  робітникам та службовцям.

Коефіцієнт покриття (Кп)

Ліквідні кошти I,II і III класів. III клас вартість сировини й інших запасів ТМЦ, готової продукції, незавершеного виробництва, вартість власних основних фондів, різниця між початковою і новою вартістю арендованого помешкання, якщо повернення цієї різниці передбачено орендним договором

Усі боргові зобов'язання кооперативу або малого підприємства

Показник заможності власними коштами  (Псс)

Особисті кошти: статутний фонд, залишки спеціальних фондів, нерозподілений прибуток.

Загальний розмір основних і оборотних коштів

Розподіл запланованого прибутку протягом року  ( Р ). У межах 30% розподіл можна вважати рівномірним.

Середньоквадратичне відхилення по прибутку за квартал (@ x).

Середній прибуток за квартал.

 

                             Таблиця 3.14

 

Яндекс цитирования Rambler's Top100

Главная

Тригенерация

Новости энергетики