Пользовательского поиска

Запитання до контрольної роботи №2 (20 балів).

1.               Ознаки економічної кризи феодалізму.

2.               Елементи капіталістичних відносин за феодалізму.

3.               Великі географічні відкриття (коротка характеристика).

4.               Передумови виникнення індустріальної цивілізації.

5.               Сутність промислового перевороту.

6.               Промисловий переворот і міжнародний поділ праці.

7.               Промисловий переворот і міжнародна торгівля.

8.               Промисловий переворот і грошово-фінансові відносини.

9.               Передумови формування світового ринку.

10.             Світовий ринок як економічна категорія

11.             Особливості світового ринку (19 – початок 20 століття)

12.             Сутність фінансової олігархії.

13.             Банки в період становлення індустріальної цивілізації.

14.             Перша валютна система, принципи функціонування.

15.             Україна в період становлення індустріальної цивілізації.

16.             Еволюція форм прояву МЕВ (період становлення індустріальної цивілізації).

17.             Міжнародний поділ праці як результат формування індустріальної цивілізації.

18.             Характер зовнішньоторговельної політики провідних країн світу (кінець 19 – початок 20 століття).

19.             Розкрити зміст концентрації і централізації капіталу і виробництва.

20.             Форми монополізації капіталу.

 

Див. Ленін "Розвиток капіталізму в Росії".

До минулої теми:                           Валютна система золотодевізного стандарту.

Ми зазначали минулого разу, що суперечливий, непрямолінійний розвиток МЕВ, що обумовлений був відповідним розвитком продуктивних сил, проявлявся в усіх формах прояву МЕВ: міжнародний поділ праці (як результат становлення індустріальної цивілізації), міжнародну торгівлю (розвиток під впливом промислового перевороту), поширення експорту капіталу (в першу чергу позичкового капіталу) тощо. В системі МЕВ утвердилося акціонування, відбувалося поступове поєднання промислового капіталу з фінансовим, виникає перша валютна система.

 

Під впливом багатьох чинників міжнародна система золотого стандарту зрештою вичерпала свої можливості. Справа не лише в тому, що національні грошові одиниці почали втрачати свою вартість (це був побічний ефект), а в тому, що валютна система на основі золотого стандарту, на основі виконання золотом всіх функцій грошей в міжнародних розрахунках перестала задовольняти ті зрослі потреби, які до неї ставилися в результаті появи світового ринку, перетворення міждержавної торгівлі в світову торгівлю і значному збільшенні обсягів торгівлі. Нарешті, вирішальний удар по цій системі нанесли кризи, які вже в 19 столітті супроводжували розвиток країн світу і Перша світова війна. З деяким запізненням і протягом тривалого часу після Першої світової війни провідні країни світу підготували все необхідне для запровадження нової валютної системи. В 1922 році була запроваджена нова міжнародна (світова) валютна система. Юридично вона була оформлена на Генуезькій міжнародній економічній конференції 1922 року. За змістом це була система золотодевізного стандарту.

§  Девізи – 1) платіжні засоби (частіше іноземні валюти), за допомогою яких здійснюються міжнародні розрахунки; 2) перекази, чеки, акредитиви, векселі, іноземні банкноти та іноземні монети.

 

Яндекс цитирования Rambler's Top100

Главная

Тригенерация

Новости энергетики