Пользовательского поиска

    За Филип Колтър рекламата е “ всяка платена форма на не лично представяне и промоция на идеи, стоки или услуги от страна на определен спонсор “.

    Според Европейската асоциация на рекламните агенции “рекламата е всяка платена форма на контролирано  въздействие”….

    През 1974 год.  списание “Адвертайзинг ейч”обявява конкурс за най-добро определение на рекламата. В спечелилото съревнованието определение се посочва,че рекламата е “печатно, ръкописно, устно или графично уведомяване за лице, стока, услуга или обществено движение, открито излизащо от рекламодателя и заплатено от него с цел увеличаване на пласмента  разширяване на клиентелата  получаване на гласове или публично одобрение”.

    В приведеното определение са посочени основните черти на рекламата.

             Какво ни разкрива то ?

   1. Рекламата притежава информационен компонент. За пренасянето на информацията се използват различни средства – вестници, радио, телевизия и пр. Без основния компонент тя не би могла да осъществява основната си функция.

   2. Рекламодателя е известен. Анонимната реклама не би могла да осъществи контакт между потребителя и потенциалния потребител.          

   3. Рекламата е платена форма на информация          

   4. Рекламата има като крайна цел  увеличаване на пласмента. Вярно е, че тя може да има за задача  подобряване на имиджа на производител или марка, но това в крайна сметка отново води към по-голям обем продажби.

   5. Тук се разглежда не само търговската реклама, но и рекламата в сферата на политиката. Така отново стъпваме на спорната гранична линия между пропаганда и реклама, където двете силно се преплитат.

    2. Комуникационен процес. Ако се вгледаме по-внимателно в посочените по-горе определения, ще открием, че в основата на рекламата стои комуникацията.  Комуникационният модел отговаря на следните въпроси:

 

Яндекс цитирования Rambler's Top100

Главная

Тригенерация

Новости энергетики