Пользовательского поиска

никога да не забравяме, че една от основните характеристики на информацията, както и на енергията, се явява "ентропията” – превръщане в обикновен шум /изблик на думи, баналност/.

 

5. 14ТЕХНИКА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

По-долу съвсем на кратко ще разгледаме основните принципи на техниката за създаване на рекламно съобщение и методите за използването й.

1. Информационни методи. Те се практикуват от самите създатели на рекламата или в диалог с един или повече други творци. Информационните методи търсят да стимулират интелекта на създателите на рекламата, като прибягват до определен брой процедури, както следва:

·              Контролен списък /Check – list/. Желателно е да  се попълнят графите на чек-листовете / проверовъчните списъци/ при създаването. Пример: проверовъчен списък с техническа ориентираност:

Изразяване чрез историята на създаването на продукта.

   Изразяване чрез процесите на производство на продукта.

   Изразяване чрез представяне на самия продукт.

   Изразяване чрез начина на действие на продукта.

   Изразяване чрез резултата от ползването на продукта.

   Изразяване чрез ефекта от резултата.

Друг пример е проверовъчен списък със семиологична ориентираност:

   Изразяване чрез самоизява на продукта.

   Изразяване чрез представяне на продукта.

   Изразяване чрез допитване до определения обект.

Изразяване чрез разказване / мнение / на определения обект.

Изразяване чрез хипербола.

Изразяване чрез претрупани изрази.

Изразяване чрез аналогия.

Изразяване чрез опозиция на противното.

 

Яндекс цитирования Rambler's Top100

Главная

Тригенерация

Новости энергетики