Пользовательского поиска

Изразяване чрез част от цялото.

Третият пример е с рекламна ориентираност:

Символична двоинственост.

Симпатична хиперболизация.

   Значителна персонификация.

   Неочаквано запознаване и т. н.

·              Аналогично изследване. Този метод се състои в опериране на два етапа:

А/рекламното съобщение се свежда до най-същественото, до най-абстрактното.

 

   Б/тази абстракция се използва като “мост”, позволяващ преминаването към нестереотипни начини на преминаване на задоволството от продукта.

 

·                           Визуално скитничество – намиране на разнообразни картини със  силно въздействие, където продукта играе каква да е роля. След това, изхождайки от съзидателните картини, неуместни, но дръзки, без връзка с проблема, се търси:

       

   А/ тази от тях, която би могла да се свърже с концепцията, отговаряща на рекламната ос;

   Б/формулировка на така получения словесно-визуален ансамбъл;

·              Постановка на конкретното. Този метод е малко по-структуриран от двата предишни и се изгражда на базата на уникалните физически качества на продукта.

А/определя се уникалното физическо качество;

Б/създават се сценарии,основаващи се на какви да е роли, дължащи се на това качество;

В/избира се този сценарий, който най-добре обхваща концепцията, свързана с рекламната ос.

Разгадаване на случайността – то е по-скоро феномен, при който създателят, зает изцяло с

Яндекс цитирования Rambler's Top100

Главная

Тригенерация

Новости энергетики