Пользовательского поиска

*Изследователските въпроси са :

1. Как се е позиционирала марката в потребителското съзнание?

2. Как изглежда потенциалният потребител на бира “Каменица”, според респондентите?

3. Кои характеристики на стоката се възприемат като предимство?

Изхождайки от така формулираните изследователски въпроси, определих следните цели:

1. Да се определи каква е мотивацията при закупуване на бира “Каменица”.

2. Да се определят потребителските нагласи относно марката “Каменица”.

3. Да се открият потребителските навици при покупка на бира.

4. Да се установи отношението към физическите характеристики на продукта.

5. Да се оценят възможностите репозициониране.

 

1. Концептуален модел на обекта и операционализация на понятията

За да се избегнат евентуални грешки в понататъшните етапи на проучването относно вложения смисъл в някои от понятията, направих следните разяснения:

·        Позициониране – мястото, което заема марката в съзнанието на потребителите;

·        Мотивация – вътрешните действени сили, които ориентират дейността на хората към определена цел;

·        Нагласа – определена готовност на психиката да действа или да реагира  в дадена посока;

·        Навици – модели, стереотипи на поведение на личността, които са характерни за нея, при извършване на определено действие;

Предимства на стоката – онези физически характеристики на продукта, които се възприемат от потребителите като значими, които могат да

Яндекс цитирования Rambler's Top100

Главная

Тригенерация

Новости энергетики