Пользовательского поиска

9. Следващата скала е съставена от твърденията: “Пие бира в заведение” – “Пие бира предимно в къщи”.

 

 

Пие бира предимно в заведение

 

Пие бира предимно вкъщи

 
 


                                                      

     -3     -2     -1 -0,7  0          1         2         3

 

 

От нея е видно, че 24,1% /съответно 22,5% от мъжете и 25% от жените/ напълно подкрепят предположението, че потребителят “пие бира предимно в заведение”. Други 3,4% /5,9% от мъжете/ считат, че то добре отговаря на мнението им, а донякъде има съответствие за 6,9% /съответно 5,9% от мъжете и 8,3% от жените/.

Междинното мнение се защитава от 27,6% / 35,3% от мъжете и 16,7% от жените/.

Общо първото твърдение се подкрепя от 34,4% /35,3% от мъжете и 33,3% от жените/. За второто тези проценти са 37,9% / 29,5% от мъжете и 49,9% от жените/.

Изводи:Марката се възприема като “годна” за употреба както в къщи, така и в заведение. Прави впечатление, че мъжете дават лек превес за използването й извън дома, а жените на употребата й в къщи. Мястото на употребяване влияе върху определянето на средства и начини за обратна връзка.

10. Последната скала от първия набор, включва предположенията:”Бира предимно за мъже” – “бира предимно за жени”.

 

 

Бира предимно за жени

 

Бира предимно за мъже

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                     

     -3       -2  -1-0,97  0           1         2         3

 

Яндекс цитирования Rambler's Top100

Главная

Тригенерация

Новости энергетики