Пользовательского поиска

    Ето защо когато изследваме потенциалните потребители, не трябва да пропускаме този прост  факт “човекът е социално животно”. В противен случай съществува опасност  от погрешно разработване на концепцията за рекламно въздействие.

    Наличието на общи черти у индивидите дава основание за схематично представяне на процеса на рекламното повлияване върху процеса на вземане на решение за покупка на дадена стока.

 

Етапи при процеса на решение за покупка

Използване на рекламата

Цели на рекламата

Смущаващи фактори

Други фактори на влияние

Осъзнати

Потребности

 

 

 

А/ познатост

Б/ разбиране

Всички етапи, подлежащи на забравяне

 

Подготовка за покупка

 

А/формиране на гласа

Б/формиране на мотивация

 

 

 

 

 

Решение за покупка

 

 

 

Действие

Негативно

въздействие на конкурентната реклама, което

Социално обкръже-ние, култура

Употреба

 

 

 

Разкриване на латентни ползи

налага интензивна реклама

и  други

 

Поведение след употреба

 

Затвърдяване на чувства,влияние върху повторни покупки

 

 

       Фиг. 2/Етапи на процеса на взимане на решение за покупка/ Х.  Юнк /

    Да допуснем,че крайната цел на рекламната дейност е да повлияе на потенциалните потребители като формира позитивна нагласа към предлагането, активизира мотивацията и  стимулира процеса на вземане на решения

Яндекс цитирования Rambler's Top100

Главная

Тригенерация

Новости энергетики