Пользовательского поиска

                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Фиг.  3 /  Модел на процеса комуникации – убеждения

Съществуват някои формални изисквания на които трябва да е подчинена целевата система на рекламата. Така например движението от една степен на рекламно въздействие към друга следва последователността по вземане на решение за покупка. Ако допуснем,че крайната цел на рекламната дейност е да се стимулират потенциалните потребители да закупят рекламната стока, тогава подцелите биха могли да бъдат формиране на позитивна нагласа към продукта, активиране на мотивацията и подпомагане на процеса на вземане на решение за покупка и т. н.

 

5. 4Определяне на основни психологически модели

 

Според Х. Й. Хофман съществуват следните  основни психологически модели:

·                   Популярен модел: /за постигането на рекламните цели е необходимо привличане вниманието на реципиентите/;

·                   Мотивационен модел: /желаното поведение се постига чрез стимулиране и подбуждане на онези мотиви, които ще тласнат потенциалния потребител към покупка/;

·                   Импакт модел: /основната цел е реципиентът да запомни предлаганата му в рекламата информация/;

·                   Модел е нагласата /промяната на нагласата на реципиентите увеличава вероятността за закупуване на рекламираната стока/;

·                   Имидж модел: /изграждане на положителен образ на стоката/ и т. н.

Посочените рекламни модели, повечето от които всъщност посочват психологическите процеси, на които ще се въздейства чрез рекламата, са опорни точки на всеки психолог,ангажиран със създаването на рекламната стратегия независимо дали той ги нарича точно с това

Яндекс цитирования Rambler's Top100

Главная

Тригенерация

Новости энергетики