Пользовательского поиска

 

 

 

 

       БЕЗУСЛОВЕН СТИМУЛ                   БЕЗУСЛОВЕН РЕФЛЕКС

           Храна                                      Слюнкоотделяне

           Реклama                    Положително отношение или чувства      

      УСЛОВНИ СТИМУЛИ                       УСЛОВЕН  РЕФЛЕКС

           Метроном                               Слюнкоотделяне

           Марка или използвани                   Положително отношение    

           марки                                   или чувства 

    

Прави впечатление, че в дадения случай не се отчита възнаграждение. Условния рефлекс не се появява заради това, че се предлага награда. Това е резултат на факта, че условните и безусловните стимули систематически се свързват във времето / един от тях винаги се появява преди другия, след него или едновременно/ и следователно се асоциират един с друг.

    В нашия случай може да бъде създадено рекламно съобщение, в което актьорите и представената ситуация са безусловни стимули. Положителното отношение към рекламата или положителните чувства се явяват безусловни рефлекси. Идеята се заключва в това, че трябва да се създаде връзка между марката / или нейното използване /, която се явява неутрален или условен стимул, с рекламното съдържание, което се явява безусловен стимул. Според проведеното изследване марка към която е изработен условен рефлекс, бързо привлича внимание.

    Нека разгледаме няколко конкретни примера, потвърждаващи важната роля на условните рефлекси:

    В изследване, проведено от Келвин Берли, на изследваните лица са били представени четири набора от три цветни геометрически фигури. В първите два набора след червената фигура  винаги пускали приятна музика, а след жълтата- не. Във втория набор променили цветовете на фигурите. За третия набор включвали продължително

Яндекс цитирования Rambler's Top100

Главная

Тригенерация

Новости энергетики