Пользовательского поиска

- разглеждане на различни рекламни стратегии ;     - анализиране на рекламното съобщение ;

2.  Свързана с допълнителната – практическа част :     - установяване и анализ на образа на потенциалният потребител      на бира “Каменица” ;                 - установяване и анализ на имиджа на търговската марка ;

    -   анализиране на продуктовите предимства ;            - препоръки за репозициониране на марката посредством рекламни ТВ – клипове .

    Считам за нужно да направя следното уточнение – с разработването на дипломната работа не претендирам за изчерпателност . Сложността на всеки един от етапите на изграждане на телевизионната реклама е безспорна. Това изисква допълнително задълбочаване на познанията при разглеждането конкретните въпроси. Ето защо основната ми цел е да направя теоретично описание на основните контури на този творчески процес за да се придобие ясна представа за неговата сериозност, задълбоченост и специфика.                                  По този начин смятам, че ще се избегне една основна заплаха:   резултатът от цялостната рекламна дейност да се оприличи с “ентропията” -  важна   характеристика както на енергията така и на  информацията – превръщане в обикновен шум, изблик на думи, баналност.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яндекс цитирования Rambler's Top100

Главная

Тригенерация

Новости энергетики