Пользовательского поиска

  Възможността за повлияване в области, които не са се формирали още никакви установки и възможността в такива  области да се внесе значение в съотносителната рамка от първия комуникатор, се извежда от теорията за възприятието, формулирана най-напред от Шериф, Лъчинек  и  Аш.

След това първият опит, първото запознаване с една ситуация, създават съотносителна рамка, в която се вмества целия по-нататъшен опит и информация, от позицията на която биват интегрирани всички съобщения. Най-силното формиране се извършва в началото на човешкия живот, при социализирането на детето, в семейството и в първите ученически години.

  Масовите средства оказват по-лесно въздействие върху мненията за лица отколкото за делови въпроси.

  Разгледаните особености, ограничения, а дори и недостатъци     на теориите за мотивация в психологията на рекламата не означава  че рекламните специалисти трябва да се откажат от тях. Напротив – считам, че е нужно да се познават добре и силните, и слабите им страни, за да се прецени при всеки конкретен случай, кои от тях надделяват. По този начин се създават реални условия рекламата да изпълни основната си цел – да стимулира, да мотивира потенциалните потребители да извършат определени, желани от рекламодателя действия – покупка на определена стока.

  В процеса на социализация индивидът “ усвоява “ околната среда като способна да удовлетворява определени вродени негови потребности, той се учи как да ги задоволява именно този момент става когнитивния компонент на мотивацията. Рекламата предлага налични и средства за задоволяване на тези потребности, но то може да подпомогне и формирането и на вторични потребности, които се появяват в резултат на процеса на социализация и се намират в тясна връзка с нормите и културата на конкретното общество.

    Често в психологията на рекламата се прибягва до разчленяване на мотивацията според подбудителните компоненти / инстинкти и емоции / и според когнитивните елементи  / дейностни програми, включващи определен обект, способен да задоволи потребността /.  Подобно разчленяване дава възможност за различни класификации на мотивите. За рекламната практика от особена важност е

Яндекс цитирования Rambler's Top100

Главная

Тригенерация

Новости энергетики