Пользовательского поиска

Съществува разработена диференциация на несъзнателните мотиви съобразно възникващите проблеми в процеса на изследване на няколко групи :

1. / налице са други мотиви, които пречат на разговора за мотива;

2. /  информациите, които принадлежат към мотива, са предимно от емоционален характер, поради което трудно се вербализират;

3. /  изследваното лице не може да каже нищо за произхода на мотива;

4. /   лицето не може да обясни поведението си с никакъв мотив; 

  Колкото и големи да са трудностите при откриване на мотивите, рекламния специалист не трябва да се отказва от тяхното използване, тъй като именно мотивационния модел е най-широко приложим в рекламата поради тясната му връзка с активността на потребителите.

  Процесът на подбор на мотивационен модел съвпада с един от етапите на разглежданата вече от нас Z – последователност от действия, която на практика представлява концепция за разработване на реклама. Този етап се нарича избор на психологическа ос. Понятието  “ ос “, според автора Анри Джоанис  почива върху понятието  “ конфликт “. Покупката на всяка стока задоволява някои нужди / мотивировка /, но поражда други / “ спирачки “/. Джоанис привежда конкретен пример – покупката на машина за съдове означава:

 Мотивировки : - да се избавиш от бремето на миенето на съдове; - налично свободно време;

-  да бъдеш в крак с модата и с висок стандарт на живот;

      -    в кухнята се появява нова и красива вещ.

 

 “ Спирачки “ :

-  риск от лошо измиване на съдовете / лошо измити тенджери, недостатъчен обем на машината и т. н.  /

-  претрупване на кухнята която и без това е много малка ;

-  риск от повреди и лош сервиз ;

-  много висока цена спрямо извършената услуга.

 

Яндекс цитирования Rambler's Top100

Главная

Тригенерация

Новости энергетики