Пользовательского поиска

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Основна-теоретична част – Психология на рекламата

 

1. Същност на рекламата

Реклама” произлиза от латинския глагол “reclamo” и в буквален превод означава “отеквам”. Постепенно глаголът  добива друг смисъл и започва да се тълкува като хвалебствие на някого или нещо с цел да се направи популярно. Срещаните в литературата различни определения на рекламата следват авторовите пристрастия към една или друга от нейните функции, акцентират върху отделни страни на рекламната дейност, или са проява на афористичното остроумие на своите автори.

    Според У. Праид и О. Феръл рекламата е платена форма на не лична комуникация за една организация  и / или нейния продукт  която се предава на целевата аудитория чрез масмедията. Индивидите и организациите  използват рекламата за да промоцират стоки, идеи  услуги въпроси и хора.

    Тръгвайки от важната задача на рекламата да помогне със специфични средства  пласмента на стоките К. Хопкинс посочва, че “рекламата е умножено умение да се продава”.   

 

Яндекс цитирования Rambler's Top100

Главная

Тригенерация

Новости энергетики