ВСТУП

Виставочна діяльність в Україні стає в все більшій мірі самостійним сектором економіки, через який в нашу країну надходять необхідні товари і послуги із-за кордону, надходить на внутрішнє ринок найбільш конкурентноздатна продукція вітчизняного виробника і формується значна частина експортного потенціалу.

Проведення торгових ярмарків і виставок, що є по своїй природі багатоцільовим засобом підприємницької комунікації, тісно зв'язане з політичною, демографічною, економічною і технологічною кон'юнктурою, що формує чинники, якими визначається кількість, характер, географічний розподіл заходів, а також політика їхніх організаторів в відношенні спеціалізації і рівня послуг, що надаються.

Безперешкодне розповсюдження ділової інформації, відчутна присутність транснаціональної продукції на міжнародному ринку і активна пропозиція нових товарів в поєднанні з тенденцією уніфікації попиту істотно впливають на політику маркетингу підприємств, а, отже, і на їхню "виставочну поведінку" - показник, величина якого з точки зору частоти і "якості" участі підприємств в ярмарках і виставках знаходиться в прямо пропорційній залежності від їхніх розмірів.

Явище постійного попиту, що існує на продукцію високих споживчих стандартів, що спостерігається в промисловорозвинених країнах, в протилежність попиту на дешеві товари в країнах, що розвиваються, відбивається на сфері торгових ярмарків і виставок і визначає політику підприємства по вибору вигляду і якісного складу експонатів в залежності від місця проведення виставки. В промисловості "експозиціональні" галузі інвестиційних товарів і технології виявляють виставочну активність з метою розповсюдження інформації, тоді як галузі, що виробляють товари широкого споживання, навпроти, прагнуть брати участь в ярмарках/виставках, що обіцяють їм, в тому числі, і безпосередні комерційні результати.

Інтенсифікація, що спостерігається на всіх рівнях підприємницької комунікації внаслідок еволюції в сфері інформатики, породжує всіх більш високі вимоги з боку експонентів і відвідувачів за якістю послуг, що їм надаються, що примушує організаторів ярмарків/виставок до застосування найсучасніших технологій і модернізації виставочних споруд. Таким чином, торгові виставки, паралельно з кількісним "вибухом", переживають стадію бурхливих метаморфоз і жорстокої конкуренції, що розгортаються в трикутникові США - Європа - Південно-східна Азія.

Динамічний розвиток ринку Європейського Союзу в поєднанні з політико-економічними перемінами в Східній Європі і укладенням ПівнічноАмериканської Угоди про Вільну Торгівлю (NАFТА), певно, ще більше розсуне рамки конкурентної діяльності різноманітних центрів проведення ярмарків/виставок, про що свідчать навальні темпи, якими організатори цих заходів поширюють і модернізують свої виставочні можливості.

Незважаючи на зниження рентабельності виставочного бізнесу, це ринок залишається однім з найперспективних.

 

 

Яндекс цитирования Rambler's Top100

Главная

Тригенерация

Новости энергетики